28/02/2020

Ook dit jaar heeft de Lionsclub Zutphen de maand maart uitgeroepen tot inzamelmaand voor oud en vreemd geld. De actie, met medewerking van Albert Heijn, is gericht op de inwoners van Zutphen en Warnsveld die oude munten en biljetten vaak al jaren doelloos ergens in huis hebben liggen. Deels omdat ze toch niet meer in verre vakantielanden komen en deels omdat het oude valuta betreft zoals Duitse Marken en Franse Francs. De opbrengst van de actie komt ten goede aan blinden en slechtzienden in de derde wereld.

‘Uit onderzoek van de Lionsclub Nederland is gebleken dat maar liefst 98% van de huishoudens oud of vreemd geld in huis heeft’, zegt Jan Hendrik Krook van de Lionsclub Zutphen. ‘Ons internationale Lions-netwerk heeft verschillende kanalen om munten en biljetten weer om te zetten in bruikbare valuta. Dus uit welk land ter wereld het geld ook komt maakt ons niets uit. Wij zetten het om tegen de actuele waarde in euro’s. Het afgelopen jaar kwam er geld binnen uit 160 verschillende landen.’

Vorig jaar in maart heeft de Lionsclub Zutphen 83 kilo oud- en vreemd geld ingezameld. Omgerekend vertegenwoordigde dit een waarde van 4150 Euro. Dit bedrag wordt door de Wilde Ganzen met 50% verhoogd. Met het geld uit Zutphen en Warnsveld zijn de afgelopen jaren meer dan 1000 staaroperaties uitgevoerd in oogklinieken in de derde wereld.

In de gemeente Zutphen werkt de Lionsclub nauw samen met Albert Heijn. In de twee winkels in Zutphen en in de winkel in Warnsveld staan de hele maand maart opvallende blauwe inzamelzuilen bij de in- of uitgang, waarin het geld kan worden gedeponeerd. Iedere cent die wordt gedoneerd, gaat voor de volle 100% naar het goede doel.